O nama

Današnje Akcionarsko društvo "Planinka" je osnovano 1964. godine kao društveno preduzeće. Od 1999. godine posluje kao Akcionarsko društvo u vlasništvu malih akcionara. U okviru A.D. Planinka posluju fabrika za pakovanje prirodne Prolom vode i Specijalna bolnica za rehabilitaciju Prolom Banja sa 3 profitna centra: Prolom Banja, Lukovska Banja i Kuršumlijska Banja. A.D. Planinka je takođe staralac Spomenika prirode Đavolja Varoš.

Punionica prirodne Prolom vode se nalazi u Prolom Banji i poseduje najsavremeniju opremu, kao i sertifikate HACCP i ISO 9001, koji omogućavaju izvoz u zemlje Evropske Unije. Sam sistem za eksploataciju i snabdevanje punionice Prolom vodom potpuno je zatvoren i automatizovan, što omogućuje besprekornu zaštitu izvora i očuvanje životne prirode. Kapacitet punionice je 60.000.000 l godišnje.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Prolom Banja je formirana 2009. godine, kao "ćerka firma" matične kompanije Planinka. Sastoji se od Profitnih centara Prolom Banja, Lukovska Banja i Kuršumlijska Banja. Osnovu našeg poslovanja čini izuzetna lekovitost termalnih voda, ali i visok kvalitet usluga i lični pristup svakom gostu. Naša ponuda predstavlja spoj zdravstvenih, rekreacijskih i wellness programa, uz ugostiteljsku ponudu i sadržaje za odmor i razonodu.

Spomenik prirode "Đavolja Varoš" je lokalitet pod zaštitom države, a 1995. godine je dat na staranje kompaniji A.D. "Planinka" Uredbom Vlade Republike Srbije. Lokalitet Đavolja Varoš godišnje poseti i do 60.000 turista, kojima su na raspolaganju vodička služba, restoran, info centar i suvenirnica.