Bitni doga|aji

12.10.2019. - Zapisnik sa XLIII Vanredne sednice Skupštine akcionara

17.09.2019. - Materijal za XLIII Vanrednu sednicu Skupštine akcionara

17.09.2019. - Poziv za XLIII Redovnu sednicu Skupštine akcionara

23.07.2019. - Zapisnik sa XLII Redovne sednice Skupštine akcionara

09.05.2019. - Materijal za XLII Redovnu sednicu Skupštine akcionara

06.05.2019. - Poziv za XLII Redovnu sednicu Skupštine akcionara

30.05.2018. - Zapisnik sa XLI Redovne sednice Skupštine akcionara

30.04.2018. - Materijal za XLI Redovnu sednicu Skupštine akcionara

23.04.2018. - Poziv za XLI Redovnu sednicu Skupštine akcionara

14.12.2017. - Zapisnik sa XL Vanredne sednice Skupštine akcionara

10.11.2017. - Materijal za XL Vanrednu sednicu Skupštine akcionara

10.11.2017. - Poziv za XL Vanrednu sednicu Skupštine akcionara

09.05.2017. - Zapisnik sa XXXIX Redovne sednice Skupštine akcionara

28.04.2017. - Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju javnog Društva za 2016. god.

28.04.2017. - Godišnji izveštaj o poslovanju javnog Društva za 2016. god.

31.03.2017. - Materijal za XXXIX Redovnu sednicu Skupštine akcionara

24.03.2017. - Poziv za XXXIX Redovnu sednicu Skupštine akcionara

24.11.2016. - Zapisnik sa XXXVIII Vanredne sednice Skupštine akcionara

28.10.2016. - Materijal za XXXVIII Vanrednu sednicu Skupštine akcionara

28.10.2016. - Poziv za XXXVIII Vanrednu sednicu Skupštine akcionara

29.08.2016. - Konsolidovani Polugodišnji izveštaj o poslovanju javnog Društva za 2016. god.

29.08.2016. - Polugodišnji izveštaj o poslovanju javnog Društva za 2016. god.

28.04.2016. - Zapisnik sa XXXVII Redovne sednice Skupštine akcionara

28.04.2016. - Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju javnog Društva za 2015. god.

28.04.2016. - Godišnji izveštaj o poslovanju javnog Društva za 2015. god.

25.03.2016. - Materijal za XXXVII Redovnu sednicu Skupštine akcionara

25.03.2016. - Poziv za XXXVII Redovnu sednicu Skupštine akcionara

20.01.2016. - Zapisnik sa XXXVI Vanredne sednice Skupštine akcionara

13.01.2016. - Spisak kandidata koji su zadovoljili traženi nivo znanja iz engleskog jezika i poznavanja rada na računaru

22.12.2015. - Materijal za XXXVI Vanrednu sednicu Skupštine akcionara

21.12.2015. - Poziv za XXXVI Vanrednu sednicu Skupštine akcionara

17.12.2015. - Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za testiranje znanja

30.11.2015. - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod A.D. "Planinka".

27.11.2015. - Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vreme

31.08.2015. - Konsolidovani Polugodišnji izveštaj o poslovanju javnog Društva za 2015. god.

31.08.2015. - Polugodišnji izveštaj o poslovanju javnog Društva za 2015. god.

19.06.2015. - Zapisnik sa XXXV Vanredne sednice Skupštine akcionara

29.05.2015. - Materijal za XXXV Vanrednu sednicu Skupštine akcionara

04.05.2015. - Zapisnik sa XXXIV Redovne sednice Skupštine akcionara

28.04.2015. - Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju javnog Društva za 2014. god.

28.04.2015. - Godišnji izveštaj o poslovanju javnog Društva za 2014. god.

30.03.2015. - Materijal za XXXIV Redovnu sednicu Skupštine akcionara

25.03.2015. - Poziv za XXXIV Redovnu sednicu skupštine akcionara

27.11.2014. - Zapisnik sa XXXIII Vanredne sednice Skupštine akcionara

24.10.2014. - Materijal za XXXIII Vanrednu sednicu Skupštine akcionara

24.10.2014. - Poziv za XXXIII Vanrednu sednicu skupštine akcionara

26.08.2014. - Konsolidovani polugodišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2014. godinu

26.08.2014. - Polugodišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2014. godinu

12.06.2014. - Zapisnik sa XXXII Redovne sednice Skupštine akcionara

13.05.2014. - Materijal za XXXII Redovnu sednicu Skupštine akcionara

09.05.2014. - Poziv za XXXII Redovnu sednicu skupštine akcionara

06.05.2014. - Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2013. godini

29.04.2014. - Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju javnog Društva za 2013. god.

29.04.2014. - Godišnji izveštaj o poslovanju javnog Društva za 2013. god.

22.03.2014. - Javni poziv i ponuda za sticanje sopstvenih akcija

28.02.2014. - Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija

19.02.2014. - Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija

28.01.2014. - Javni poziv i ponuda za sticanje sopstvenih akcija

22.01.2014. - Zapisnik sa XXXI Vanredne sednice Skupštine akcionara

25.12.2013. - Materijal za XXXI Vanrednu sednicu Skupštine akcionara

25.12.2013. - Poziv za XXXI Vanrednu sednicu skupštine akcionara

16.12.2013. - Javni poziv i ponuda za otkup akcija

30.08.2013. - Konsolidovani polugodišnji izveštaj o poslovanju javnog Društva za 2013. god.

30.08.2013. - Polugodišnji izveštaj o poslovanju javnog Društva za 2013. god.

31.05.2013. - Zapisnik sa XXX Redovne sednice Skupštine akcionara

25.04.2013. - Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju Društva

25.04.2013. - Godišnji izveštaj o poslovanju Društva

30.08.2012. - Konsolidovani polugodišnji izveštaj o poslovanju javnog Društva

30.08.2012. - Polugodišnji izveštaj o poslovanju javnog Društva

29.06.2012. - Zapisnik sa XXIX Redovne sednice Skupštine akcionara

29.05.2012. - Materijal za XXIX Redovnu sednicu Skupštine akcionara

28.05.2012. - Poziv za XXIX Redovnu sednicu Skupštine akcionara

27.05.2012. - Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju Društva

27.05.2012. - Godišnji izveštaj o poslovanju javnog Društva

20.01.2012. - Izveštaj o održanoj XXVIII Vanrednoj sednici Skupštine akcionara

28.12.2011. - Materijal za XXVIII Vandrednu sednicu Skupštine akcionara

05.10.2011. - Izveštaj o održanoj XXVII sednici Skupštine akcionara

19.09.2011. - Materijal za XXVII Vandrednu sednicu Skupštine akcionara

13.05.2011. - Materijal za XXVI Redovnu sednicu Skupštine akcionara

10.05.2011. - Dnevni red XXVI Redovne sednice Skupštine akcionara

10.05.2011. - Javni poziv za sticanje sopstvenih akcija

10.05.2011. - Odluka o sticanju sopstvenih akcija

17.04.2011. - Izjava o šestomesečnom planu poslovanja Društva za period Januar-Jul 2011.